WEERBARSTIG

In NRC Handelsblad van 8 juli bericht redacteur Max Paumen over het ontslagen Daf-personeel waarvan 40 procent binnen vier maanden ander werk gevonden heeft.

Paumen citeert daarin directeur Bekema van het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (RBA) in Eindhoven. Bekema noemt de mensen met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar die vanwege hun langdurige, vrij eenzijdige Daf-loopbaan moeilijk aan ander werk geholpen kunnen worden, de categorie der "weerbarstigen'.

Elk woordenboek hecht aan het begrip "weerbarstig' elementen van stijfkoppigheid en zich niet willen schikken in een situatie. Ik denk dat dat het laatste is dat men mag zeggen van mensen die een langdurige loopbaan bij Daf achter de rug hebben, en daar geconfronteerd zijn met een ontslag waar ze zelf niets aan konden doen.