Van der Moolen boekt winstexplosie

Van der Moolen Holding, hoekmansbedrijf op de Amsterdamse Effectenbeurs, specialist op de Officiële Parallelmarkt en marketmaker op de optiebeurzen van Amsterdam, Londen en Frankfurt, heeft in de eerste zes maanden van 1993 een bruto-bedrijfsresultaat geboekt van 23,7 miljoen gulden tegenover 18,4 miljoen in de eerste helft van vorig jaar.

De netto winst in de eerste helft van 1993 bedraagt 6,7 miljoen tegenover 3,2 miljoen een jaar eerder. De netto winst per aandeel komt hierdoor uit op 2,27 gulden tegen 1,08 gulden.

De toename van het resultaat is het gevolg van de hogere omzetten op de effectenbeurs en een lichte verhoging van het resultaat van de optiebedrijven, waartegenover stond dat de personeelkosten als gevolg van een toename van het aantal medewerkers een stijging liet zien.