Valutamarkt in greep Bundesbank

AMSTERDAM, 29 JULI. De valutamarkten wachtten vanochtend gespannen op de uitkomst van een vergadering van het bestuur van de Bundesbank over de rentetarieven. De handel viel vrijwel stil. Een daling van de Duitse rente kan volgens handelaren de rust in het Europese Monetaire Stelsel (EMS), dat al twee weken een crisis doormaakt, herstellen. Bij het ter perse gaan van deze krant was het bestuur van de centrale bank nog in vergadering. Weinig partijen op de financiële markten hielden er rekening mee dat de Bundesbank geen discontoverlaging zou doorvoeren, hoewel dat in sommige kringen niet werd uitgesloten.

De sterkste aanwijzing voor een renteverlaging zag de handel in een verlaging van de zogenoemde reporente die de Bundesbank gisteren bekend maakte. De bank liet de rente op de wekelijkse speciale beleningen dalen met 0,20 procent tot een niveau dat dicht bij het officiële disconto zit. Op de markt heerste de consensus dat een discontoverlaging daarmee onvermijdelijk was geworden. Geen verlaging betekent dat de beleningsrente, het tarief dat de bodem van de Duitse geldmarkt vormt, nauwelijks verder naar beneden kan worden gebracht. Dat zou de verhouding tussen de mark en de Franse franc, die de laatste twee weken ten prooi viel aan spanningen op de valutamarkt, verder onder druk zetten. Een verlaging van de Lombardrente, die geldt als het plafond van de geldmarktrente, doet onder de huidige omstandigheden nauwelijks ter zake.

In de afgelopen dagen is de druk op de Bundesbank om het disconto te verlagen toegenomen. Volgens het persbureau Reuters zouden een aantal belangrijke Westerse landen, waaronder de Verenigde Staten, tijdens een besloten vergadering van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) hebben aangedrongen op een snelle verlaging van de rente.

Op de valutamarkt was het vanmorgen doodstil in afwachting van de beslissing in Frankfurt. De koersen van de zwakke EMS-munten dreven langzaam naar boven. De Franse franc noteerde boven de 33 gulden per 100, en handhaafde zo de koers van gisteren, toen de munt voor het eerst sinds de jongste crisis boven de 33 gulden per 100 kwam. Ook obligaties, waarvan de koers stijgt wanneer de rente daalt, noteerden in vrijwel geheel Europa vanmorgen licht hoger.