Topeconomen begraven het Europese Monetaire Stelsel

AMSTERDAM, 29 JULI. Zes toonaangevende Amerikaanse economen, waaronder drie nobelprijswinnaars, hebben de Europese overheden vandaag opgeroepen het Europese Monetaire Stelsel (EMS) buiten werking te stellen. De EG-lidstaten moeten voorrang geven aan bestrijding van de werkloosheid en zich minder richten op de verdediging van hun munt. De oproep, gepubliceerd in de Financial Times, kwam enkele uren voor de beslissing van de Duitse centrale bank over het Duitse disconto. Een disconto-verlaging door de Bundesbank wordt geacht de recente spanningen in het EMS weg te nemen.

De zes, Oliver Blanchard, Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, Franco Modigliani, Paul Samuelson en Robert Solow, zijn verbonden aan het Massachussetts Institute of Technology (MIT). Hun pleidooi is met name gericht op de Franse regering.

De Fransen zouden hun rente drastisch moeten verlagen om op die manier de economie te stimuleren, ook als dat zou betekenen dat de munt uit het EMS moet stappen. Mocht Frankrijk het voorbeeld volgen van Italië en Groot-Brittannië, die eerder het EMS de rug toekeerden, dan zou dat het einde van het monetaire stelsel in zijn huidige vorm betekenen.

Het huidige monetaire beleid van de EG-landen noemen de Amerikanen contraproduktief. De permanente onrust op de valutamarkten en de snel stijgende werkloosheid laten geen andere conclusie toe. De hoge rente, waarmee de waarde van de valuta gewaarborgd moeten worden, staat economisch herstel in de weg. Europa maakt nu dezelfde fout als in de jaren dertig, aldus de MIT-economen, toen ook in een periode van economische malaise werd vastgehouden aan stabiele munten.

De Amerikanen vinden een breuk met het EMS geen anti-Europese daad. Het belangrijkste element van de Europese eenwording is in hun ogen niet het EMS maar de interne markt.