Sterke toename asielzoekers in opvangcentra

DEN HAAG, 29 JULI. Het aantal asielzoekers dat in Nederland arriveert neemt de laatste anderhalve week sterk toe.

Het ministerie van WVC gaat voor deze zomermaanden uit van 700 asielzoekers per week, maar in de eerste drie dagen van deze week arriveerden al bijna 650 asielzoekers in de opvangcentra. Vorige week waren dat er 842.

Minister d'Ancona (WVC) heeft twee weken geleden 3.800 nieuwe opvangplaatsen toegezegd, maar die zijn er nog niet allemaal. Een woordvoerster van WVC zegt dat er voorlopig genoeg capaciteit is, maar dat het niet uitgesloten is dat in september nieuwe problemen ontstaan met de opvang van asielzoekers.

Volgens een woordvoerder van de Centrale Opvang Asielzoekers (COA) is de toename te wijten aan een "na-ijleffect'. De Vreemdelingendiensten moesten als gevolg van de opnamestop van de opvangcentra zelf asielzoekers onderbrengen in pensions en hotels. Die asielzoekers zouden zich nu hebben gemeld bij de opvangcentra.

Afgelopen maandag deed een recordaantal van 295 asielzoekers een beroep op de regeling voor opvang van asielzoekers. Dat getal is extra hoog omdat er in het weekeinde geen asielzoekers worden geregistreerd, aldus de woordvoerder van de COA. In de laatste anderhalve week hebben zich gemiddeld per dag 150 asielzoekers gemeld, wat aanzienlijk meer is dan de 100 waarop het ministerie van WVC rekent.

Van de 3.800 door minister d'Ancona toegezegde opvangplaatsen zijn er nu 3.105 zeker. Daarvan kunnen ruim duizend opvangplaatsen in Azelo, Zeddam, Den Bosch en Eibergen nog niet worden gebruikt, omdat daar eerst de politie moet worden uitgebreid. De politie is verantwoordelijk voor onder meer de registratie en de controle van de wekelijkse meldingsplicht van de asielzoekers.

Het ministerie van binnenlandse zaken overlegt nu met de politie over de uitbreiding. Dat kost tijd, waardoor het opvangcentrum in Azelo bijvoorbeeld nog steeds leeg staat. De gemeenteraad aldaar had al twee weken geleden toestemming gegeven voor de opvang van asielzoekers in het volledig ingerichte centrum.

Het ministerie van WVC zegt voor de komende weken genoeg capaciteit te hebben. Maar met de hoge "instroom' en het nog steeds kleine aantal asielzoekers dat doorstroomt naar gemeentelijke woningen, kunnen in september nieuwe problemen gaan ontstaan met de opvang. “Wij gaan half augustus weer rond de tafel zitten”, zegt een woordvoerster van WVC. “Met de door de minister genomen maatregelen redden we het voorlopig, maar daarmee is niet gezegd dat we genoeg nieuwe opvangplaatsen hebben. Als deze hoge instroom blijft voortduren, is de extra capaciteit snel vol. We blijven zoeken naar nieuwe opvangmogelijkheden.”