Schippers mijden confrontatie

PAG.10 NIEUWSANALYSE / BIESHEUVEL ROTTERDAM, 29 JULI. De actievoerende binnenschippers zijn niet overgegaan tot blokkades in vaarwegen na de mislukte bemiddeling in het conflict over de vrachtverdeling.

De schippers staan onder grote druk hun acties niet te verscherpen. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) kondigde gisteren na de vergeefse bemiddeling aan geen blokkades meer te zullen tolereren. Bovendien zijn veertien schippers, die eerder deze week aan een blokkade bij Terneuzen deelnamen, morgen in kort geding gedagvaard door drie gedupeerde bedrijven. Deze eisen schadevergoeding.

In de loop van gisteravond en vanmorgen is de mobiele eenheidnabij de sluizen in Terneuzen en Willemstad ondergebracht om in te grijpen bij eventuele verharding van de schippersacties. “Maar zolang de vrije doorvaart er is, blijft de mobiele eenheid in de kazerne”, aldus burgemeester Barbé van Terneuzen.

Breekpunt in de bemiddeling van Biesheuvel vormde de weigering van de schippers tegemoet te komen aan de eis van de verladers en de minister om hun acties te beëindigen. De christelijke schippersbond CBOB distantieerde zich hiervan.

Biesheuvel gaf zijn bemiddelingsopdracht gisteren terug aan minister Maij. “De acties moeten worden opgeheven. Ik bedank voor de eer om te onderhandelen met zo'n zwaard boven mijn hoofd.” De aangeslagen bemiddelaar meende dat de schippers “een pracht van een kans” hadden gemist. Er bestond volgens hem tussen partijen “te weinig onderling vertrouwen” om het conflict op te lossen. “De schippers zijn te veel gefixeerd op oud zeer”, aldus Biesheuvel vandaag in een gesprek met deze krant. Verder praten terwijl de acties voortduren, wilde ook de minister niet. “Wij hebben het maximale geboden”, aldus Maij-Weggen.

Pag.10: Kamer wil na zomer opheldering

Biesheuvel stelde begin deze week voor het vrijwillige "toerbeurtsysteem' een tijdelijke wettelijke status te geven, met verplichte vrachtmelding en vaste bodemprijzen, totdat er een Europese marktordening op tafel ligt. In de tijd die nodig is om tot zo'n nationale regeling te komen, door Biesheuvel geschat op één jaar, zouden de verladers hun vracht vrijwillig via de schippersbeurs moeten aanbieden.

De binnenschippers wilden eerst duidelijkheid over dit convenant, alvorens hun acties te beëindigen. Ze vrezen dat de verladers vooruitlopend op de (tijdelijke) wettelijke regeling langlopende contracten buiten de beurs om zullen afsluiten. Om uit de impasse te komen stelde Biesheuvel voor een onafhankelijke voorzitter in het overleg te benoemen die het vertrouwen geniet van alle betrokken pertijen. Maar dit werd door minister Maij afgewezen.

Volgens de schippers heeft de minister een unieke kans laten lopen. “Wij wilden nog voor dit weekeinde een convenant met de verladers en de overheid sluiten. In ruil zullen de actievoerders zich rustig houden en komt er geen escalatie. Maar we blijven wèl liggen”, aldus Veuger.

De Tweede Kamer is niet van plan voor het einde van het zomerreces een debat over de binnenschippers te houden. “De minister heeft gedaan wat ze kon”, aldus CDA-woordvoerster Ploeg-Posthumus. Alleen als de acties verder escaleren, bestaat er kans op een spoeddebat.

Voor PvdA, VVD en D66 was het overigens nog de vraag of zij het voorstel van bemiddelaar Biesheuvel hadden geaccepteerd. De Kamerleden Jorritsma (VVD) en Tommel (D66) hebben minister Maij-Weggen om opheldering gevraagd over de volgens hen onwenselijke wettelijke regeling van het toerbeurtsysteem.