Parlement Rusland houdt spoedzitting

MOSKOU, 29 JULI. De politieke tegenstellingen in Rusland over de omstreden geldsanering verscherpen zich verder nu het parlement vanmiddag heeft besloten zaterdag voor een spoedzitting van het zomerreces terug te keren. Over de agenda van de extra zitting bestaat nog geen duidelijkheid.

Het parlement was vorige week met vakantie gegaan nadat het een reeks maatregelen had aangenomen die rechtsstreeks indruisten tegen de economische hervormingen van Jeltsin. Parlementsvoorzitter Chasboelatov, die in Moskou achterbleef, heeft deze week vervolgens Jeltsin en zijn hervormingsgezinde ministers de schuld gegeven van de chaos rondom het ongeldig verklaren van bankbiljetten van vóór 1993, waartoe de Centrale Bank zaterdag onverwachts besloot.

Chasboelatov dreigt nu de president van de Centrale Bank, Viktor Gerasjenko, te ontslaan als die weigert alle beperkingen op het omwisselen van 'oude' in 'nieuwe' roebels op te heffen. De leiding van het parlement besloot hiertoe gisteren, maar volgens Gerasjenko is zij tot zo'n besluit niet bevoegd.

Het aftreden van de bankpresident werd gisteravond ook geëist door de hervormingsgezinde minister van financiën Boris Fjodorov. De minister noemde de onerwachte geldsanering, waarover hij niet vooraf was ingelicht, een “provocatie tegen de economische hervormingen”.

Intussen hebben twee voormalige Sovjet-republieken, Kazachstan en Oezbekistan, gevraagd om een top van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, waar het economische en monetaire beleid bovenaan de agenda zou moeten staan.

De dreigementen en oproepen hebben de verwarring vergroot over de vraag wie zeggenschap heeft over de Russische Centrale Bank en welke politici mede-verantwoordelijk zijn geweest voor het besluit van de Bank om roebelbiljetten van vóór 1993 uit de circulatie te halen.

De machtsstrijd tussen het Russische parlement en het team van Jeltsin is met de geldsanering weer in alle hevigheid opgelaaid. Minister Fjodorov deelde gisteravond bijvoorbeeld ook mee dat hij niet van plan is de begroting uit te voeren zoals die vorige week door het parlement is aangenomen. Het parlement besloot toen de overheids-uitgaven zodanig te verhogen dat het begrotingstekort bijna verdubbelde.

De leiding van het parlement dreigde op zijn beurt het besluit van president Jeltsin ongedaan te maken om minister van veiligheidszaken Barannikov wegens 'onethisch' gedrag en incompetentie te ontslaan. Parlementsvoorzitter Chasboelatov gaf overigens tegen het persbureau Interfax toe dat de grondwet daarover geen procedure voorschrijft. De minister van veiligheidszaken is een van de vier ministers wier benoeming goedkeuring behoeft van het parlement. Ontslag daarentegen is een zaak voor de president alleen.