Meebetalen aan bijstand van ex-partner uitgesteld

DEN HAAG, 29 JULI. De Nederlandse gemeenten krijgen uitstel tot 1 januari 1994 voor de verplichting voormalige echtgenoten mee te laten betalen aan de bijstand van hun ex-partner.

Dit betekent dat financieel nadelige gevolgen voor de gemeenten, die door het rijk worden gekort als zij onvoldoende bijstandsgeld kunnen verhalen, pas volgend jaar merkbaar. De oorspronkelijke datum van invoering, 1 augustus, geldt nu nog slechts als "peildatum'. Dit kwam een delegatie van de directeuren van de gemeentelijke sociale diensten (Divosa) gisteren overeen met het ministerie van sociale zaken. Oorspronkelijk gold als uitvoeringsdatum 1 augustus 1992, maar toen die volstrekt onhaalbaar bleek volgde een jaar uitstel. Het nieuwe uitstel is het gevolg van problemen met de verificatie van de inkomensgegevens van de voormalige echtgenoten. In Rotterdam is nog slechts in 100 gevallen een onderhoudsbijdrage opgelegd, veel minder dan bijvoorbeeld in Den Haag waar 2.200 voormalige echtgenoten een rekening kregen thuis gestuurd. In 70 tot 80 procent van de aangeschreven gevallen (20.0000 in Rotterdam, 12.000 in Den Haag) blijkt de betrokken persoon niet bereikbaar of niet in staat tot betalen.