KRO en vrienden huldigen jarige Bär

HILVERSUM, 29 JULI. Met een bijna drie kwartier durend televisieprogramma, Dromen en Signalen, brengt de KRO zondag hulde aan oud-bisschop R.Ph. Bär van Rotterdam, die vandaag 65 jaar wordt. In het KRO/RKK-programma tonen vijf prominente rooms-katholieken, onder wie minister Hirsch Ballin (justitie) en bisschop Ernst van Breda, zich bezorgd over de gang van zaken in de katholieke kerk.

Het KRO-eerbetoon sluit aan bij het initiatief van mevrouw D. Schmelzer-Van Nieuwenhuizen in Wassenaar en het voormalige Tweede-Kamerlid C.F. Kleisterlee (CDA) uit Rotterdam om hun voormalige bisschop voor diens 65ste verjaardag een "liber amicorum' van vijftig vrienden uit politieke, culturele en kerkelijke kring aan te bieden. Het plotselinge aftreden van mgr. Bär als bisschop van Rotterdam leidde in maart tot grote onrust in de Nederlandse kerkprovincie.

Een ander comité, waarvan onder anderen de oud-ministers Braks en Van den Broek, de chef defensiestaf generaal A.K. van der Vlis en burgemeester Havermans van Den Haag deel uitmaken, heeft bovendien voor een verjaardagscadeau in geld gezorgd. Bär was naast bisschop van Rotterdam ook media- en legerbisschop.

Het boek, "Teken van vriendschap en verbondenheid', is inmiddels aan de oud-bisschop aangeboden en door hem “in grote dankbaarheid” aanvaard. De bisschop toonde zich ook “ontroerd” door de film van de KRO, die hem onlangs werd getoond.

In het televisieprogramma ter ere van mgr. Bär zeggen oud-KRO-voorzitter mr. B. Schmitz en oud-minister M. Gardeniers-Berendsen zich niet meer erg thuis in de rooms-katholieke kerk te voelen. “Ik vind het vaak allemaal erg liefdeloos. Ik vind vaak dat mensen zo gemakkelijk op de veroordeelstoel gaan zitten. Zoiets van: zo moet het gebeuren”, zegt Gardeniers-Berendsen in het programma. Programmamaker C. Brinkhuizen had ook Bär zelf benaderd voor een gesprek, maar deze bleek daartoe niet bereid.

De socioloog prof.dr. R. de Moor, oud-rector-magnificus van de Katholieke Universiteit Brabant, zegt in het tv-programma grote moeite te hebben met de machtsuitoefening in de kerk en het idee te hebben dat Rome zich veel te veel laat leiden door angst, veel te weinig kijk heeft op de moderne werkelijkheid en te sterk uitgaat van de gedachte dat het zich moet verdedigen tegen de heidense omgeving. De socioloog zegt te dromen van een kerk die gekenmerkt wordt door “christelijke liefde onder elkaar waarin machtsuitoefening achterwege blijft”.

Bisschop Ernst van Breda voorspelt dat de kerk als levende gemeenschap kapot zal gaan als de verschillende groeperingen de dialoog blijven mijden. Ernst geeft toe dat hij door de verdeeldheid van de Nederlandse kerk soms dingen heeft moeten laten die hij graag had gedaan, zoals het bezoeken van een manifestatie van de progressief-katholieke Acht Mei Beweging. Zijn droom is “een kerk van verstandhouding waar mensen voor elkaar instaan”. Ernst betreurt het dat hij al 76 is en vorig jaar zijn ontslag aan de paus heeft moeten aanbieden. Hij was graag tien jaar jonger geweest om aan de noodzakelijke dialoog mede gestalte te geven.

Ook minister Hirsch Ballin waarschuwt dat de kerk zich niet moet opsluiten in een "klerikaal getto'. Hij is het eens met een uitspraak van Bär dat de kerk door haar standpunten over onder meer homoseksualiteit, abortus en euthanasie kil overkomt, terwijl zij juist aan de mensen veel te zeggen zou hebben als ze open zou staan voor mensen van heel verschillend ras, overtuiging, geslacht en seksuele geaardheid.