Geveke boekt verlies van bijna negen ton

ROTTERDAM, 29 JULI. Geveke (handel in machines en werktuigen) heeft gedurende de eerste helft van dit jaar een verlies geleden van bijna negenhonderdduizend gulden. Na de eerste zes maanden van 1992 stond het bedrijf 136.000 gulden in het rood. Aan een voorspelling voor het hele jaar waagt het bedrijf zich niet.

Per aandeel komt het halfjaarresultaat neer op een verlies van 31 cent. De omzet daalde in vergelijking met de eerste helft van 1992 met 9 procent tot 392 miljoen gulden. Het nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening steeg daarentegen van 488 duizend gulden tot 573 duizend gulden. Omdat Geveke het verlieslijdende dochterbedrijf Gte in Duitsland dit jaar wenst te verkopen, wordt het resultaat van deze dochter als buitengewone last verantwoord.

Verwacht wordt dat het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, ondanks een lagere omzet dan in 1992, over het gehele jaar positief zal zijn. De onzekerheid over de economische ontwikkeling kan resultaat en omzet negatief benvloeden, maar het effect van kostenbesparende maatregelen moet gedurende het tweede halfjaar sterker tot uiting komen. Nu al waren de personeelskosten, vooral dankzij een forse reorganisatie in Scandinavië, bijna 16 miljoen gulden lager dan vorig jaar. Het aantal werknemers daalde met 9,2 procent tot zo'n 1800.

Geveke stootte vorige maand ICE UK af, hetgeen een belastingbate oplevert. Daarnaast onderhandelt het bedrijf met verschillende gegadigden over de verkoop van het verlieslijdende Gte in Duitsland, waarvan de uitkomst nog onzeker is.