Geding dreigt over tv-versie van Identikit

AMSTERDAM, 29 JULI. Filmregisseur Ab van Ieperen overweegt een kort geding aan te spannen tegen zijn producent Shooting Star Film Company. Van Ieperen eist dat die onmiddellijk stopt met de montage van een tv-versie van zijn film Identikit, zolang er nog niet een door Van Ieperen gemaakte bioscoopversie bestaat. Hij vreest dat het negatiefmateriaal door die tv-montage “onherstelbaar beschadigd” zal raken. Shooting Star weigert aan zijn wens tegemoet te komen.

De opnamen voor Identikit, gebaseerd op de roman De nietsnut van Frans Kellendonk, werden al in de zomer van 1992 gemaakt, met Pierre Bokma, Willem Nijholt, Marjon Brandsma en Ramses Shaffy in de hoofdrollen. Sindsdien is de afwerking geblokkeerd geraakt door een reeks conflicten tussen regisseur en producent over de lengte. Van Ieperen houdt vast aan een bioscoopversie van circa twee uur, maar is bereid daarna een montage van negentig minuten te maken voor de NOS, die de film meefinancierde. Shooting Star geeft de voorkeur aan één versie van negentig minuten voor bioscoop èn televisie. “Ook uit het bioscoopbedrijf hebben we te horen gekregen dat een lengte van twee uur voor zo'n film totaal ongeschikt is,” aldus producent Hans Pos.

Diverse bemiddelingspogingen van Hans Klap, directeur van het Fonds voor de Nederlandse Film, hebben tot dusver geen resultaat gehad. Van Ieperen heeft opnieuw arbitrage aangevraagd; hij stelt voor de afwerking van de film eventueel onder supervisie te plaatsen van een onafhankelijke derde. Inmiddels is men bij Shooting Star zelf begonnen met het afwerken van een negentigminuten-versie, “omdat we tegenover onze financiers gedwongen zijn een film af te leveren”. Nadat de regisseur deze week de toegang tot de geluidsstudio werd ontzegd, heeft hij besloten tot juridische stappen.