Frankrijk steunt bedrijfsleven

PARIJS, 29 JULI. De Franse regering besteedt 35 miljard franc (11 miljard gulden) aan verlichting van de financiële lasten van het bedrijfsleven. Met deze en andere maatregelen wil premier Balladur de economische recessie bestrijden die Frankrijk sinds eind vorig jaar doormaakt.

De 35 miljard franc waarvan de ondernemingen profiteren, is de helft van de extra opbrengst van de grote staatslening die Balladur onlangs uitschreef. De Fransen tekenden voor 110 miljard franc in op de lening, terwijl de regering van 40 miljard franc was uitgegaan. De 70 miljard franc extra zijn deze week verdeeld.

Met een eenmalige belastingtechnische maatregel - versnelde teruggave van btw aan ondernemingen door de staat - die 35 miljard franc kost, dient de regering de Franse ondernemingen extra zuurstof toe. Deze steun is vooral van belang voor kleine en middelgrote ondernemingen waarvan er vele als gevolg van de verminderde afzet, hoge rente en schulden in financiële moeilijkheden verkeren. Dat bewijst het recordcijfer van 8.000 faillissementen in mei.

De besturen van regio's en lagere lokale overheden krijgen in totaal vijftien miljard franc (5 miljard gulden) uit de pot van de "Ballabonds'. Acht miljard franc gaat in de vorm van leningen met lage rente naar regionale besturen beschikbaar en is bedoeld voor de renovatie van schoolgebouwen, hetgeen de bouwsector ten goede zal komen. Zeven miljard franc is uitgetrokken voor de financiering - op lokaal niveau - van vorming en beroepsopleidingen voor de jeugd.

Twintig miljard franc is gereserveerd voor nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid die nog moeten worden vastgesteld in het kader van de begroting voor volgend jaar. Ten slotte gaat vijf miljard franc (die later in de begroting verwerkt moet worden) naar ongeveer 2,5 miljoen families met lage inkomens.