Foto: Wie is John Demjanjuk? De "beul van ...

Foto: Wie is John Demjanjuk? De "beul van Treblinka', die eigenhandig honderdduizenden joden en zigeuners doodde, of een gewone Oekraënse soldaat, die na jaren Duitse krijgsgevangenschap in de Verenigde Staten een eerzaam bestaan kon opbouwen, maar het slachtoffer werd van een persoonsverwisseling? Behalve emotionele getuigenverklaringen speelden ook foto's een belangrijke rol bij het vaststellen van zijn identiteit, zoals deze compositiefoto. De linkerhelft is afkomstig van de pasfoto op een SS-document dat op naam staat van Ivan Demjanjuk en stelt de vermeende "Ivan de Verschrikkelijke' voor. De rechterhelft is een actueel portret van Demjanjuk. (Foto AP)