DSM: verlies in de komende drie maanden

AMSTERDAM, 29 JULI. Het chemieconcern DSM zal de komende maanden in de rode cijfers terecht komen. De onderneming houdt rekening met een “duidelijk negatief nettoresultaat” in het derde kwartaal. DSM zal dit jaar geen interimdividend uitkeren.

Dat heeft DSM-bestuurslid mr. A.P. Timmermans vanmorgen bij de presentatie van de halfjaarcijfers bekend gemaakt. Het is voor het eerst sinds de beursgang van DSM dat het interimdividend wordt gepasseerd. Beleggers schrokken daar vanochtend zo van dat de koers van het aandeel DSM op de Amsterdamse beurs daalde met 8 procent, van 94,50 naar 87 gulden. In de loop van de morgen krabbelde de koers echter weer op tot 91,80 gulden rondom het middaguur na zelfs even 93 gulden te hebben aangetikt; volgens analisten als gevolg van grote Amerikaanse kopers die op de heel lange termijn herstel zien.

Timmermans bevestigde vanmorgen dat de onderneming - gezien de slechte marktomstandigheden - de komende jaren nog sterker zal moeten bezuinigen op de personele kosten. Naast de 3000 arbeidsplaatsen die in het kader van het herstructuringsprogramma Concern 2000 (dat eind dit jaar is afgerond) zijn verdwenen, zei hij te verwachten dat er wereldwijd nog circa duizend banen bij de DSM-vestigingen zullen verdwijnen. Gedwongen ontslagen kunnen daarbij volgens Timmermans niet worden uitgesloten. Het personeelsbestand omvat nu 21.644 werknemers.

Het eerste halfjaar van 1993 is DSM dankzij een forse belastingbate nog net in de zwarte cijfers gebleven. Het nettoresultaat kwam uit op ƒ 10 miljoen, ƒ 200 miljoen minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedraagt ƒ 52 miljoen negatief, dat gecompenseerd wordt door een belastingbate (op grond van fiscale compensatie van verliezen) van ƒ 54 miljoen. Door een positief resultaat van ƒ 14 miljoen uit de niet geconsolideerde ondernemingen komt het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting uit op ƒ 16 miljoen (in de eerste helft 1992 nog ƒ 218 miljoen). Na een negatief saldo van ƒ 6 miljoen op de post belang van derden resteert een nettoresultaat van ƒ 10 miljoen. DSM verwacht in het derde kwartaal - ondanks het feit dat de onderneming ook in die periode een aanmerkelijke fiscale compensatie krijgt - een “duidelijk negatief nettoresultaat”.

DSM baseert de sombere voorspelling op de traditioneel zwakkere zomerperiode, vraaguitval in de Duitse automobielindustrie en de terughoudende houding bij andere afnemers. In het eerste half jaar van 1993 is de omzet uitgekomen op 4,2 miljard gulden, 14 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.