Clinton bereid tot tot inzet vliegtuigen ter bescherming VN

WASHINGTON, 29 JULI. President Clinton overweegt Amerikaanse vliegtuigen in te zetten bij de bescherming van VN-vredestroepen in Bosnië, naar aanleiding van aanvallen op Franse VN-troepen, afgelopen week. Die luchtsteunmissies moeten volgens secretaris-generaal Boutros-Ghali van de VN begin volgende week beginnen.

“We zijn bereid actie te ondernemen, als ons dat wordt gevraagd door de secretaris-generaal (van de VN)”, zei Clinton gisteren na overleg met de Amerikaanse minister van defensie, Les Aspin. “De Verenigde Staten hebben zich ertoe verplicht de strijdkrachten van de Verenigde Naties te hulp te komen als ze worden aangevallen, en dat zijn ze.”

Daarmee eindigt door overmoedig Servisch optreden de Amerikaanse afzijdigheid van Bosnië. In mei had Clinton een plan om luchtaanvallen uit te voeren op de Bosnische Serviërs en het wapenembargo op de Bosnische moslims op te heffen na consultatie met onwillige Europese bondgenoten verworpen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken zijn de Westeuropese bondgenoten nu meer bereid tot medewerking.

Amerikaanse, Franse, Britse en Nederlandse straaljagers staan klaar op luchtmachtbases in Italië. Ze kunnen nog geen precisiebombardementen uitvoeren, omdat het - volgens secretaris-generaal Boutros-Ghali - aan waarnemers steun op de grond ontbreekt.

Clinton hoopt door een enkele dreiging de Servische aanvallen op VN-troepen te stoppen. Daadwerkelijke, Amerikaanse actie zou Clinton slecht uitkomen op dit kritieke moment van de begrotingsbehandeling. De situatie in Bosnië leeft nu veel minder in de Amerikaanse publieke opinie dan begin dit jaar. Anderzijds zou het bij het mislukken van de stemming over de begroting ook de aandacht kunnen afleiden.

Het ministerie van buitenlandse zaken liet in het midden of behalve de VN-vredestroepen ook Sarajevo zelf beschermd zou worden tegen Servische aanvallen. “Sarajevo wordt niet in de steek gelaten”, zei de officiële woordvoerder Mike McCurry gisteren. “Ik ben heel erg boos over het beschieten van Sarajevo”, zei Clinton. “Zal het genoeg zijn om aggressie af te schrikken, om het bombarderen van Sarajevo te laten ophouden, om de partijen naar de vredestafel te brengen? Ik weet het niet. We zijn bereid ons steentje bij te dragen”.

Clinton heeft beloofd dat hij met het Congres zou overleggen over luchtinterventie. “Als we enige actie moeten ondernemen, zal ik het daarbij behorende overleg met het Congres en gesprekken met het Amerikaanse volk voeren”, zei hij. Congresleden waren gemengd in hun oordeel over de operatie. Senator Joseph Lieberman zei dat “het nu eindelijk eens tijd wordt”. Maar sinds Amerikaanse helikopters regelmatig voor de Verenigde Naties troepen van de Somalische krijgsheer Aideed bestoken, wensen Congresleden meer zeggenschap over de Amerikaanse vredesoperaties.