Brazilië krijgt nieuwe munt: cruzeiro real

MEXICO-STAD, 29 JULI. Voor de vijfde keer in dertien jaar krijgt Brazilië een nieuwe munteenheid, de "cruzeiro real'. De maatregel is het gevolg van de hoge inflatie in Brazilië die onder andere voor rekenmachines het leven vrijwel onmogelijk maakt.

De maatregel van president Itamar Franco, die de munt bij decreet heeft afgekondigd, moet op 2 augustus ingaan. De huidige munt, de cruzeiro, heeft momenteel een waarde van 75.000 op de parallel-markt voor een dollar en bijna 70.000 in het bancaire systeem. De opvolger, de "werkelijke cruzeiro', zal duizend maal minder waard zijn.

Het instellen van een nieuwe munt geeft aan hoe ernstig de economische situatie in Brazilië is, met inflatiepercentages rond de 30 procent per maand en een diepe recessie. De regering-Franco en de recent aangetreden minister van economische zaken, Fernando Henrique Cardoso, zijn er tot nu toe niet in geslaagd een alomvattend anti-inflatieplan van de grond te krijgen.

Sinds 1980 heeft Brazilië al vier munteenheden gekend, vijf loon- en prijsbevriezingen, negen economische stabilisatieprogramma's, elf inflatie-indexen, twaalf ministers van economische zaken en een geaccumuleerde inflatie van 146 miljard procent. De inflatie over de afgelopen twaalf maanden bedroeg 1.583 procent.

Intussen heeft de president boos uitgehaald naar de Amerikaanse krant The New York Times naar aanleiding van een artikel van de correspondent in Rio de Janeiro waarin deze een opsomming maakte van de zwakheden van de regering-Franco. De krant schreef dat militairen in toenemende mate invloed krijgen op het regeringsbeleid van de alom als zeer zwak beoordeelde president. Van de 27 ministers in het kabinet zijn er zeven militair. In Brazilië zijn er toenemende mate geruchten dat een mislukt anti-inflatiebeleid van de regering zal leiden tot een machtsovername door de militairen. Woordvoerders van de strijdkrachten hebben echter laten weten dat de militairen er absoluut geen behoefte aan hebben het landsbestuur over te nemen.

President Itamar is de opvolger van de eind vorig jaar afgetreden president Fernando Collor de Mello, tegen wie een afzettingsprocedure door het Congres was begonnen wegens corruptie. Waarnemers in Brazilië vrezen dat het land tot aan de presidentsverkiezingen van eind volgend jaar in een impasse zal verkeren gezien het ontbreken van een politieke basis voor het presidentschap van Itamar Franco.