Bewoners stappen uit Schipholoverleg

AMSTERDAM, 29 JULI. Organisaties van inwoners van gebieden rondom Schiphol zijn uit het zogenoemde PMMS-overleg gestapt.

In het "Project Mainport en Milieu Schiphol' wordt gesproken over de uitbreiding van de luchthaven. De bewonersorganisaties zeggen het vertrouwen in het PMMS te hebben verloren en zeggen niet te willen meewerken aan “onrijpe en vroegtijdige besluitvorming”. Eerder stapten de milieuorganisaties uit het overleg. De organisaties zijn het niet eens met het loslaten door het kabinet van de ontwikkeling van de luchthaven tot “mainport” èn de gelijktijdige verbetering van het milieu. De organisaties vinden dat de regering alleen oog heeft voor een maximale groei van Schiphol. Eerder beschuldigde de gemeente Haarlemmermeer het kabinet al van contractbreuk, na het besluit de geluidszones rondom Schiphol op te rekken. De gemeente is nog niet uit het overleg gestapt, uit angst invloed op de verdere besluitvorming te verliezen. Over het concept van de planologische kernbeslissing doet de PMMS eind augustus voorstellen aan het kabinet. Haarlemmermeer laat verdere deelname aan het overleg afhangen van die uitkomst.