BEN POLAK (2)

De necrologie van B.S. Polak in de krant van 26 juli vermeldt twee fouten: de geboortedatum (1913) en de overledene toegedachte zuinigheid. Deze laatste, niet op hem van toepassing zijnde eigenschap zou plaats moeten maken voor: gulheid in menselijke benadering, in medisch, sociaal en psychologisch opzicht. Het aangehaalde voorbeeld is niet typerend voor een gedreven, dynamische arts, die tijd en geld nuttig wou gebruiken ten dienste van de mensen.