Weer geding gymnasium Leeuwarden

LEEUWARDEN, 28 JULI. De medezeggenschapsraad en de oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden hebben opnieuw een kort geding aangespannen tegen de gemeente. Zij eisen hierin dat het gymnasium buiten de fusie met een scholengemeenschap wordt gehouden, zolang niet is gegarandeerd dat het gymnasium een aparte medezeggenschapsraad (MR) houdt.

Het zelfstandig gymnasium gaat, zonder instemming van de MR, officieel per 1 augustus op in een brede scholengemeenschap. Het gymnasium houdt in elk geval drie jaar lang een aparte status. Volgens voorzitter G. Hiddema van de oudervereniging heeft de gemeente toegezegd dat er gedurende die periode ook een aparte MR zou blijven. Nu blijkt volgens haar dat het gymnasium slechts een deelraad krijgt in een grote MR. “Wij noemen dit onbehoorlijk bestuur.”

Hiddema zegt dat de juridische bevoegdheden van een deelraad minder groot zijn dan die van een aparte medezeggenschapsraad. Bevoegdheden die de gymnasiale afdeling volgens haar broodnodig heeft om haar positie binnen de scholengemeenschap te bewaken. “In die drie jaar moet er een goede, volwaardige gymnasiale opleiding blijven. Heb je geen aparte medezeggenschapsraad meer, dan wordt de opleiding zoals we die nu hebben de nek omgedraaid.”