Veel WAO-boetes uitgesteld

DEN HAAG, 28 JULI. Bedrijfsverenigingen houden op het ogenblik duizenden boetes op die ze formeel zouden moeten opleggen aan bedrijven waarvan een werknemer arbeidsongeschikt is geworden. Het gaat hierbij om die boetes waarvan valt te voorzien dat ze straks, na een wijziging van de wet, niet meer mogen worden opgelegd. Omdat deze wetswijziging met terugwerkende kracht ingaat, heeft de Federatie van Bedrijfsverenigingen onlangs geadviseerd met die boetes te wachten. Boetes, die niet door de wetswijziging vervallen, worden wel opgelegd.

Een aantal bedrijfsverenigingen heeft het advies van de federatie inmiddels opgevolgd; dat geldt in elk geval voor zes van de dertien bedrijfsverenigingen die hun werkzaamheden aan het GAK hebben uitbesteed. Besturen van andere bedrijfsverenigingen moeten nog een besluit nemen. Het advies van de federatie is mede ingegeven door de overweging dat bedrijven een goede kans zouden maken een beroepszaak tegen de boetes te winnen. De bedrijfsvereniging zou de boete dan niet alleen moeten terugstorten, maar bovendien voor de proceskosten opdraaien. De Sociale Verzekeringsraad, belast met de controle van de bedrijfsverenigingen, liet vanochtend weten begrip te hebben voor het standpunt van de federatie.

De Tweede Kamer is al met een aantal verzachtingen van de zogenoemde bonus/malusregeling akkoord gegaan; de Eerste Kamer behandelt deze wijzigingen na het zomerreces. Het gaat hierbij om het schrappen van de boetes voor bedrijven met werknemers die binnen een jaar na hun arbeidsongeschiktheid overlijden of 65 jaar worden. Ook bepaalde de Tweede Kamer dat de boetes niet meer dan in totaal drie procent van de loonsom van een bedrijf mogen bedragen. Een andere wijziging is dat bedrijven geen boete hoeven te betalen voor een werknemer die korter dan een jaar in dienst was. Het systeem werd bovendien zo aangepast dat de premie die een bedrijf krijgt voor het in dienst nemen van een arbeidsongeschikte altijd hoger is dan de eventuele boete, als die werknemer later toch weer afgekeurd wordt.