Tact in de rechtsstaat

De Coornhert Liga heeft de heer Alan Reeve tot lid van haar bestuur gekozen.

De Liga bewaakt onze rechtsstaat, de heer Reeve heeft een straf wegens moord op een politie-agent uitgezeten, in de gevangenis politicologie en filosofie gestudeerd en zich aldus een stevige grondslag voor zijn reclassering verschaft. Het bestuur verdedigt zijn keuze door te verwijzen naar de unieke kennis van het gevangeniswezen die dit nieuwe lid inmiddels heeft vergaard. Daarmee toont het bestuur dat het recht en wetenschap boven tact en mensenkennis stelt. Gelukkig valt in de rechtswetenschap ook een toenemende belangstelling voor de psychische gesteldheid en de toekomst der slachtoffers van misdrijven vast te stellen. De weduwe van de politieman zal daaromtrent haar kennis ongetwijfeld hebben verdiept. Is het na deze gedurfde keuze misschien een idee ook haar te vragen in het bestuur van de Coornhert Liga zitting te nemen? Of zou op die manier grofheid met onbeschaamdheid worden verenigd?