Schippers versoepelen blokkades

ROTTERDAM, 28 JULI. De actievoerende binnenschippers hebben hun blokkades bij sluizen gedeeltelijk opgeheven. In de Rotterdamse haven hebben ze een Cypriotisch zeeschip bezet en verhinderd dat de lading (veevoer) werd overgeheveld naar binnenschepen.

Tot versoepeling van de blokkades werd besloten in afwachting van de onderhandelingen die vanmiddag met bemiddelaar mr. B. Biesheuvel in Den Haag worden hervat. Daardoor kwam het vrachtverkeer langs de blokkades mondjesmaat op gang en kon ook de bij Terneuzen tegengehouden duwbakcombinatie Jumbo vanmorgen naar Sluiskil varen.

Gisteren heeft Biesheuvel bij de organisaties van verladers (EVO) en expediteurs (Fenex) aangedrongen op medewerking aan het compromis-voorstel dat hij begin deze week deed namens minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat). Daarin worden zij tijdelijk verplicht hun lading aan de beurs aan te bieden. Deze overgangsmaatregel zou gelden totdat binnen de Europese Gemeenschap overeenstemming is bereikt over marktordening in de binnenvaart.

Tijdens het gesprek vanmiddag zullen de binnenschippers vasthouden aan hun drie eisen. Behalve een wettelijke regeling voor de vrachtverdeling in het Noord-Zuidverkeer willen ze een verankering van het toerbeurtsysteem (via de schippersbeurs met vaste bodemprijzen) in Europees verband en een studie naar de economische effecten van de Betuwelijn.

De binnenschippers zijn niet tevreden over Biesheuvels plan. Een woordvoerder van de "coördinatiecommissie' van de binnenschippers noemt het “vreemd” dat minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) wel een wettelijke regeling met België voorstelt, maar een toerbeurtsysteem in Europees verband onhaalbaar acht. “Er zijn in de EG niet meer dan vier belangrijke binnenvaartlanden. Nederland heeft daarvan verreweg de grootste vloot. Dus onze stem telt extra zwaar.”

Daarnaast vragen de binnenschippers een “waterdichte regeling” voor de tijd waarin het wetsontwerp over het toerbeurtsysteem wordt voorbereid. Ze vrezen dat verladers en expediteurs in de tussentijd langlopende contracten zullen sluiten. In dat geval zal er weinig worden aangeboden op de beurs wanneer die eenmaal een feit is. De schippers verwachten dat Biesheuvel vanmiddag met nieuwe concessies zal komen. Anders is het “hoogst waarschijnlijk” dat de acties doorgaan.

Politici in het Europees parlement en de Tweede Kamer zeiden gisteren niet gelukkig te zijn met Biesheuvels compromis. Ze vragen zich af hoe deze zich verhoudt tot het EG-beleid dat liberalisering van het vervoer op de interne EG-markt beoogt. Europees commissaris Van Miert (mededinging) liet in Brussel desgevraagd weten geen bezwaar te hebben tegen een wettelijke status voor het toierbeurtsysteem, mits vaststaat dat het om een tijdelijke regeling gaat.