Kunsten '92: geld voor kunst inzet verkiezingen

AMSTERDAM, 28 JULI. De vereniging Kunsten '92, vorig jaar ontstaan tijdens de discussie over het nieuwe Kunstenplan van minister d'Ancona, pleit in een manifest voor extra aandacht en geld voor kunst en cultuur.

Volgens Kunsten '92 moeten politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's voor volgend jaar pleiten voor forse investeringen in kunst en cultuur, die beide groeisectoren zijn. Op korte termijn zou 150 miljoen moeten worden uitgetrokken om de negatieve gevolgen van de vorig jaar vastgestelde bezuinigingen weg te werken. De samenleving zou op langere termijn bereid moeten zijn 1 procent van de totale rijksuitgaven te besteden aan de culturele sector.

Kunsten '92 wil extra geld voor de monumentenzorg om een einde te maken aan de verwaarlozing van het culturele erfgoed. Verder zou er een eigen tv-kunstnet moeten komen als onderdeel van een informatieve kwaliteitszender. Verder wordt gepleit voor meer aandacht voor het kunst onderwijs en betere begeleiding van jongere kunstenaars bij het betreden van de arbeidsmarkt.