Klein deel van binnenvaart loopt via schippersbeurs

ROTTERDAM, 28 JULI. De binnenschippers vervoerden in Nederland 1991 (het laatste jaar waarover het Centraal Bureau voor de Statistiek de binnenvaart-cijfers compleet heeft) 274,9 miljoen ton goederen, inclusief de inkomende transitvervoer van 31,3 miljoen ton door Nederland.

Het binnenlandse aandeel beliep 75,8 miljoen ton, waarvan 28,3 miljoen ton door de zogenoemde "wilde vaart' werd vervoerd. Dit is het deel van de vracht dat (wettelijk geregeld) via de Rotterdamse schippersbeurs werd bevracht.

Van de grensoverschrijdende binnenvaart (199,1 miljoen ton) had ruim de helft betrekking op de Rijnvaart (110,3 miljoen ton), die krachtens de akte van Mannheim uit 1869 vrij is. Van de resterende grensoverschrijdende binnenvaart (88,8 miljoen ton) had 35,8 miljoen ton betrekking op vervoer van Nederland naar België en Frankrijk.

Niet bekend

Graaf Henry, die na een lange juridische strijd later het heft overnam, introduceerde een volkser sfeer op Alton Towers. Rond 40.000 mensen werden uitgenodigd om er getuige van te zijn hoe hij, aan het hoofd van een lange optocht, in 1860 zijn entree maakte. Die belangstelling deed hem zo goed, dat hij nog datzelfde jaar zijn tuinen openstelde voor het publiek. Dertig jaar later was zijn landgoed geëvolueerd tot een geliefd reisdoel, waar op hoogtijdagen acrobaten, olifanten, leeuwentemmers en muziekkorpsen de soms tienduizenden dagjesmensen verpozing brachten.