In weerwil van liberalere wet; Scherpere eisen gemeenten aan woonvergunning

DEN HAAG, 28 JULI. Een groot aantal gemeenten is van plan zich niet te houden aan de nieuwe, geliberaliseerde huisvestingsregels voor koopwoningen.

Zij willen woonvergunningen eisen voor huizen waarvoor dat volgens de nieuwe Huisvestingswet eigenlijk niet mag.

Dit blijkt uit een bliksemonderzoek van de Vereniging Eigen Huis onder de provincies en ongeveer veertig gemeenten. Amsterdam en Den Haag zijn voorbeelden van gemeenten die een stevige vinger in de pap willen houden bij de toewijzing van koopwoningen.

De nieuwe Huisvestingswet is 1 juli ingegaan; gemeenten hebben een jaar de tijd hun huisvestingsregels daaraan aan te passen, bij voorkeur in regionaal verband. Gemeenten kunnen er ook voor kiezen geen regels te stellen en de verdeling van woonruimte geheel over te laten aan de marktpartijen. Voorzover gemeenten wel regels stellen en die ook voor koopwoningen willen laten gelden, zijn daarvoor in de Huisvestingswet grenzen aangegeven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om voorschriften dat een huis alleen mag worden toegewezen aan iemand die al in de gemeente of regio woont, dan wel daar werkt.

De Huisvestingswet schrijft voor dat die regels alleen kunnen gelden voor koopwoningen met een prijs van maximaal 152.000 gulden in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en van 142.000 gulden in de rest van Nederland. Willen de gemeenten de regels toch ook voor duurdere koopwoningen laten gelden, dan hebben ze daarvoor toestemming nodig van het provinciaal bestuur.

Uit het onderzoek van Eigen Huis blijkt dat veel gemeenten en provincies inderdaad van plan zijn hogere koopprijsgrenzen te hanteren. In Haaglanden (Den Haag en omgeving) denken de gemeenten aan 300.000 gulden, voor het ROA-gebied (Amsterdam, Zaanstreek, Almere enz.) aan 200.000 gulden. Andere voorbeelden zijn Gouda (250.000 gulden), Alphen aan den Rijn (250.000 gulden), Leiderdorp (225.000 gulden) en Amersfoort (275.000 gulden).

Dat acht Eigen Huis in strijd met de Huisvestingswet, waarin staat dat Gedeputeerde Staten alleen akkoord mogen gaan met hogere koopprijsgrenzen op grond van het ruimtelijke-ordeningsbeleid. Het moet dan bijvoorbeeld gaan om woonkernen die door een beschermd natuurgebied worden omgeven.

Eigen Huis heeft staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) gevraagd in te grijpen. De vereniging kondigt juridische acties aan tegen gemeenten en provincies die de nieuwe Huisvestingswet zo royaal blijven uitleggen.