Grafiek: Noren zijn de meest nieuwsgierige mensen ...

Grafiek: Noren zijn de meest nieuwsgierige mensen ter wereld. Ten minste, als de oplage van dagbladen als maatstaf wordt genomen.

Per duizend Noren werden vorig jaar 619 kranten verkocht. Japan staat op een tweede plaats met 584 exemplaren en Nederland staat in de middenmoot: 317 stuks. Dit blijkt uit cijfers van de internationale federatie van dagbladuitgeverijen (FIEJ). In de meeste landen is momenteel somberheid troef: oplagecijfers dalen en inkomsten uit advertenties lopen eveneens terug.

In Nederland is de oplage van de dagbladen sinds 1988 licht gestegen: van 313 tot 317 exemplaren per 1000 inwoners. Wel daalt het aantal huishoudens dat een dagblad leest. Tien jaar geleden beschikte nog 88 procent van de huishoudens over een abonnement. Tegenwoordig is dit niet meer dan 77 procent, aldus mevrouw J. Mellink van Cebuco, een samenwerkingsverband van dagbladuitgevers. Deze daling is een gevolg van het kleiner worden van huishoudens, een krant is dan snel te duur. Een typisch Nederlands fenomeen - de woordvoerder van de FIEJ had er nog nooit van gehoord - is het delen van de krant: nog eens 14 procent van de huishoudens krijgt de krant nadat de buren hem eerst hebben gelezen.