Gemeenten falen in verhalen van bijstand

DEN HAAG, 28 JULI. Het lukt de meeste gemeenten niet om te voldoen aan hun wettelijke plicht vóór 1 augustus vast te stellen hoeveel ex-echtgenoten moeten meebetalen aan de bijstand van hun voormalige partner.

De Vereniging van directeuren van sociale diensten Divosa heeft het ministerie van sociale zaken vanmorgen opnieuw gevraagd om uitstel. Vooral in de grote steden lopen de sociale diensten ver achter. In Rotterdam, waar de gemeente 20.000 personen heeft aangeschreven, is tot dusver slechts in 100 gevallen een onderhoudsbijdrage opgelegd. Volgens projectleider "beslag en verhaaldebiteuren', H. Schimmel, wegen de opbrengsten van de verhaalsoperatie absoluut niet op tegen de kosten.

Volgens juridisch adviseur R.V. Geerling van de sociale dienst in Amsterdam en volgens een woordvoerder van de Haagse sociale dienst zijn de opbrengsten wèl groter dan de kosten. Zij verwachten echter dat de landelijke opbrengst die het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid vorig jaar raamde - 200 miljoen gulden - bij lange na niet zal worden gehaald. Dat komt omdat de draagkracht van veel voormalige echtgenoten tekort schiet: er is nauwelijks geld te halen. Het ministerie raamde de extra kosten vorig jaar op 45 miljoen gulden.

In Den Haag, waar 12.000 personen werden aangeschreven, zijn tot dusver 2.200 onderhoudsbijdragen opgelegd. In Amsterdam werden 14.000 personen aangeschreven. Hoeveel onderhoudsbijdragen zijn opgelegd kon vanmorgen niet worden meegedeeld.

Ex-staatssecretaris van sociale zaken E. ter Veld besloot vorig jaar dat het automatisme moest worden doorbroken dat bij scheidingen geen of te weinig alimentatie wordt betaald omdat de niet-verdienende partner automatisch kon terugvallen op de bijstand. Verdienende partners - vaak mannen - die de afgelopen twaalf jaar zijn gescheiden moesten per 1 augustus 1992 gaan bijdragen aan de bijstand van hun ex. Na een golf van protest van geschrokken ex-partners en na kritiek van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak gaf Ter Veld de sociale diensten de tijd tot 1 augustus 1993. Uit een enquête van Divosa blijkt nu dat voor tweederde van de Nederlandse gemeenten ook die datum niet haalbaar is.

De gemeente Amsterdam maakte sinds 1978 geen gebruik van de bevoegdheid mensen met een inkomen te dwingen mee te betalen aan de bijstand van hun ex-partner.