Crown Van Gelder: fors lager resultaat

Crown Van Gelder Papierfabrieken te Velsen behaalde over de eerste zes maanden van 1993 een winst ná belastingen van 4 miljoen gulden. In de eerste helft van 1992 werd nog 9 miljoen gulden winst verantwoord. Vóór belastingen was de winst 5,5 miljoen tegenover 13 miljoen een jaar eerder.

Het resultaat is weliswaar hoger dan dat van het tweede halfjaar van 1992, maar vertoont ten opzichte van de eerste jaarhelft een duidelijk daling. Als oorzaak hiervan wordt gewezen op de slechte papierprijzen die vooral zijn te wijten aan de overcapaciteit op de witpapiermarkt en in mindere mate aan de geringere groei van de markt ten gevolge van de achterblijvende economische ontwikkeling.

Het verkoopvolume bedroeg 71.600 ton (eerste helft 1992: 77.300 ton), de produktie was 71.100 ton (eerste helft 1992: 76.700 ton). De voorraden namen over de verslagperiode niet toe. De omzet daalde van 118 miljoen tot 97 miljoen gulden.

De directie verwacht niet dat de situatie zich in de tweede jaarhelft zal verbeteren en handhaaft de eerdere uitspraak dat de winst over geheel 1993 “aanzienlijk lager zal zijn dan die over 1992.”