Clinton: illegale immigratie in VS beteugelen

WASHINGTON, 28 JULI. De Amerikaanse president Clinton heeft gisteren bekend gemaakt de illegale immigratie in de VS te beperken door de procedure voor asielaanvragen te versnellen en de grenscontrole te verscherpen.

“We moeten en zullen ons niet overgeven aan diegenen die onze geschiedenis van mededogen en recht willen exploiteren”, aldus Clinton gisteren. Het budget van de grenspolitie, de Border Patrol, wordt verhoogd met 172 miljoen dollar.Clinton wil vooral de bewaking van de zuidgrens met Mexico en de bewaking van de kust versterken. Officieren van justitie krijgen extra bevoegdheden, bijvoorbeeld om telefoons af te luisteren van mensen die betrokken zijn bij het smokkelen van illegale immigranten. Bovendien willen de VS meer samenwerken met de landen waar de gesmokkelde mensen vandaan komen.

Asielaanvragers moeten direct teruggestuurd kunnen worden als de VS niet de eerste plaats van aankomst is. Nu gaan aankomende vliegtuigpassagiers zonder papieren vaak vrijwel meteen vrijuit, zodra ze asiel aanvragen. Later worden ze opgeroepen voor een hoorzitting maar de meesten komen niet opdagen en duiken onder in de omvangrijke economie voor illegalen. Een versnelde procedure moet nu vijf dagen in plaats van de gebruikelijke achttien maanden duren, zodat asielaanvragers niet meer bij gebrek aan celruimte hoeven te worden vrijgelaten. Een kwart van de bewoners van federale gevangenissen is illegaal immigrant.

Dat de omstreden Egyptische imam, sjeik Omar Abdel-Rahman nog in Amerika kan blijven door middel van een asielaanvraag, heeft bijgedragen aan Clintons voorstel om de procedure te stroomlijnen. De activiteiten van Abdel-Rahman worden in verband gebracht met de recente bomaanslag op het World Trade Center in New York. Nu hij zijn asielprocedure heeft verloren, is hij in hechtenis.

Twee maanden geleden strandde een schip met bijna 300 gesmokkelde Chinezen vlakbij het Vrijheidsbeeld. “We kunnen degenen die in menselijke lading handelen niet tolereren”, zei Clinton. “Noch kunnen we ons volk toestaan om in gevaar te worden gebracht door diegenen die ons land binnenkomen om Amerikanen te terroriseren.”

De oppositie tegen immigratie groeit in de VS. Er gaan ook steeds meer stemmen op om het automatische staatsburgerschap van kinderen die bij illegaal in de VS verblijvende moeders worden geboren, op te heffen.

Zowel Democratische als Republikeinse Congresleden steunden Clintons nieuwe plannen tot beperking van illegale immigratie maar een groep van Congresleden van Latijns-Amerikaanse afkomst had reserves. De Congresleden van Californië, waar de illegale immigratie het grootst is, hadden veel lof voor Clintons aanpak.