Artistieke volkstuintjes

Tentoonstelling: Hollands buitenhuisje. Tegenover Kerkweg 4, Spaarnwoude. T/m 30 sept., dag. 10-17u. Catalogus ƒ 25.

De kunstzinnige volkstuintjes bevinden zich midden in de polder. Rijdende over de Kerkweg in Spaarnwoude valt als eerste een op palen staande hut op die bij de eerste aanblik doet vermoeden dat de jeugd hier met zaag en hamer bezig is geweest aan de schepping van een soort jongensland. Nadere inspectie wijst uit dat het torenachtige bouwsel een degelijk kunstenaarsontwerp is en voor de maker in kwestie zelfs als meditatiepost fungeert. De negen meter hoge toren maakt deel uit van het project 'Hollands Buitenhuisje', waarvoor veertien kunstenaars uit Haarlem en omstreken op een braakliggend lapje poldergrond een volkstuincomplex hebben ingericht. De als volkstuinder optredende kunstenaars hebben zich zichtbaar naar hartelust uitgeleefd op de hen toegewezen, krap bemeten percelen. In de dicht op elkaar liggende tuintjes vallen creaties op als een bomenlaan van op de steel geplaatste straatbezems, een akoestische sculptuur van aan een waslijn bungelende plastic bekertjes, een berg op elkaar gestapelde, afgedankte braadpannen en bloembedden die zijn opgetrokken uit ijzeren bedden waarop zwarte kunsttulpen met uit plastic tuinslang vervaardigde stelen rusten. Een enkel volkstuintje brengt de genoegelijke sfeer van de zich in zuidelijke landen bevindende dodenakkers in herinnering door ondermeer de plaatsing van met glas bedekte kistjes waarin bijvoorbeeld gymschoenen begraven liggen. Sommige kunstenaars zijn aan het spitten geslagen. Er is een tuintje waarin een archeologische opgraving is nagebootst en een tuintje met een aarden wal waarbinnen een soort dakloze iglo is gefabriceerd die een voor het opvangen van hemelwater bestemde pot herbergt.

De met zorg gemaakte catalogus die naar aanleiding van het polderproject is verschenen, onthult dat deze staaltjes van 'omgevingskunst' van diepgaande filolosofische, ecologische of sociologische betekenis zijn - een enkele kunstenaar schijnt in de volkstuin rubber en hout te hebben toegepast ten einde de strijd tussen Goed en Kwaad te verbeelden. Niettemin valt er noch voor de ware volkstuinder noch voor de ware estheet veel te halen op het artistieke volkstuincomplex. Het project 'Hollands Buitenhuisje' voldoet daarentegen als curieus rariteitenkabinet voor het gehele gezin. Jeugdige bezoekers kunnen er zich verwonderen over een echt vakantie-kunstwerk als 'Blaffend Buitenhuisje', een door traliewerk omringd hondenhok waaruit geblaf opstijgt wanneer er iemand nadert. Evenmin mag het als kijkdoos fungerende tuinhuisje onvermeld blijven, dat door middel van kijkgaten inzicht biedt in een spiegelzaal, waarin het werkelijk wemelt van de kabouters.

Tot de deelnemers aan 'Hollands Buitenhuisje' behoren onderanderen Hanneke van der Goes, Kees Bierman, René Kops, Didi Overman en Pieter Zwaanswijk.