Arbeidsinspectie intensiveert controles op wegtransport

UTRECHT, 28 JULI. De Arbeidsinspectie zal het aantal contrôles op arbeidsomstandigheden in het wegtransport verdrievoudigen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van sociale zaken is tot die stap besloten, omdat werkgevers en vakbonden in de bedrijfstak niet tot een gezamenlijke strategie konden komen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

De sociale partners in de branche en de Arbeidsinspectie zitten al maanden met elkaar om tafel in een poging overeenstemming te bereiken over de zogenoemde arbo-strategie voor het wegvervoer. Tijdens de onderhandelingen waren al veel van de aanvankelijke voornemens uit de oorspronkelijke voorstellen verdwenen. Zo wilde Transport en Logistiek Nederland (TLN), verreweg de grootste werkgeversorganisatie, geen afspraken maken over de rijd- en rusttijden. Maar ook het laatste “uitgeklede” pakket maatregelen was voor TLN onverteerbaar, zegt een woordvoerder van de Vervoersbond FNV. Als reactie daarop staakte de Arbeidsinspectie haar pogingen om de partijen tot elkaar te brengen en kiest voor vergroting van de contrôle op naleving van wettelijke bepalingen. (ANP)