WILHELMINA

J. Tjaardstra uit Apeldoorn beweert in een brief van 19 juli dat koningin Wilhelmina in 1896 kroonprinses was. Gesteld al dat zijn kritiek terecht zou zijn - wat de vraag is - dan bederft hij het toch weer door de onverplichte mededeling: “Zoals bekend werd zij weer prinses na haar troonsafstand in 1948”.

Wilhelmina werd echter geboren als prinses en bleef dat tot haar overlijden. Als staatshoofd mocht zij zich koningin noemen. Elke wet begint toch immers ook met: “Wij Wilhelmina (Juliana, Beatrix), koningin bij de gratie Gods, prinses van Oranje Nassau etc.” Overeenkomstig geldt dit voor koningin Emma, die alleen regentes is geweest, maar die iedereen uit in die tijd voor haar gevoeld respect koningin is blijven noemen. Niettemin was ook zij prinses.