Verontwaardiging over SGP

DEN HAAG, 27 JULI. De fracties van PvdA en VVD in de Tweede Kamer hebben verontwaardigd gereageerd op de voorstellen van het hoofdbestuur om het SGP-lidmaatschap voor vrouwen onmogelijk te maken. Een woordvoerder van het CDA was vanochtend onbereikbaar.

Een woordvoerster van het ministerie van binnenlandse zaken wijst er op dat vrouwen die straks geen lid meer kunnen worden van de SGP die beslissing kunnen aanvechten voor de rechter. Zij wijst erop dat het verenigingsleven niet valt onder de wet op de gelijke behandeling die onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen. “Anders zou men ook in de vrijheid van organisatie van Turken, Marokkanen, vrouwen of homoseksuelen treden”, aldus de woordvoerster. Wel wijst ze op het non-discriminatiebeginsel in de Grondwet en tal van internationale verdragen. Die zouden een rechter er toe kunnen brengen de voorstellen van het hoofdbestuur van de SGP ongeldig te verklaren. De voorstellen moeten overigens nog worden goedgekeurd door de huishoudelijke vergadering van de partij.

Officier van justitie mr. P. Timmerman in Den Haag zegt dat het openbaar ministerie geen actie tegen het SGP gaat ondernemen. “Dit is een politieke zaak”, aldus Timmerman.

Bij de behandeling van de Wet Gelijke Behandeling in de Tweede Kamer in februari dit jaar kwam minister Dales (binnenlandse zaken) al enkele keren in botsing met de SGP. “Naar mijn mening gooit een politiek partij die vrouwen uitsluit van het lidmaatschap haar eigen glazen in, zeker op termijn”, zei Dales. D66-woorvoerster L. Groenman vond dat toen “mooi gezegd”. Dales en minister Hirsch Ballin (justitie) wezen in het debat ook al op de mogelijkheid voor betrokkenen om naar de rechter te stappen.

M. van der Burg, Tweede-Kamerlid voor de PvdA en voorzitster van de Rooie Vrouwen, noemt het plan “schandalig”. Ze voegt eraan toe het toe te juichen “dat er kennelijk in de partij onenigheid over is, zodat er over wordt gediscussieerd”. Vrouwen die de beslissing willen aanvechten kunnen op de steun van de Rooie Vrouwen rekenen, zegt Van der Burg. De tegenbeweging van onder anderen burgemeester A.C.P.H. Hardonk van Barneveld juicht ze toe. Hardonk wees er vanmorgen voor de KRO-radio op dat de vele meisjes die lid zijn van de grote jeugdbeweging van de SGP (rond de 7.000 leden) als gevolg van de plannen van het hoofdbestuur na hun 27ste weer moeten vertrekken.

A. Jorritsma, Tweede-Kamerlid voor de VVD, snapt niet “dat mannen die op de SGP stemmen accepteren dat hun vrouwen worden uitgesloten van lidmaatschap.” Zij vindt dat vooral de mannen in het geweer moeten komen tegen de beslissing. Naar haar mening en die van Van der Burg maakt een beroep op de rechter wel degelijk kans omdat politieke partijen een sterker publiek karakter hebben dan verenigingen voor allochtonen, vrouwen of homoseksuelen.