Rood Testhouse emitteert

Het in financiële problemen verkerende technologiebedrijf Rood Testhouse International (RTI) wil onderhands converteerbare cumulatief preferente aandelen uitgeven om weer een positief eigen vermogen te verkrijgen.

Een deel van de uit te geven aandelen is al geplaatst. De aandelen worden uitgegeven tegen 2,50 gulden per stuk en geven recht op een dividend van 8 procent per jaar. De totale opbrengst moet 4 miljoen gulden bedragen. Dit betekent dat 1,6 miljoen aandelen moeten worden geplaatst. Om in de komende jaren dividend te kunnen uitkeren zal de nominale waarde van de bestaande aandelen worden afgestempeld van 2,50 tot 0,50 gulden. Een buitengewone vergadering van aandeelhouders moet daarvoor het groene licht geven.

In de eerste zes maanden dit jaar is de omzet van Rood Testhouse International met 16,5 procent gedaald van 28,6 miljoen in dezelfde periode vorig jaar tot 23,9 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat was beter dan voorzien als gevolg van de effecten van de doorgevoerde reorganisatie. Cijfers werden echter niet verstrekt, behalve dat de directie verwacht dat het bedrijf in de tweede helft dit jaar weer winst zal maken.

Rood Testhouse International heeft in Nederland alleen nog maar een statutaire vestiging bij een trustkantoor van het bankiershuis Mees Pierson. In november 1992 werd de vestiging in Heerde failliet verklaard en gesloten. In Duitsland en Groot-Brittannië zijn nog vestigingen actief. Uit de kasstroom van die bedrijven worden de schulden verminderd. De vestiging in Groot-Brittannië heeft in de eerste helft van dit jaar een record aan omzet en winst bereikt. De joint venture KES Rood Testhouse in Singapore zal dit jaar op winst uitkomen. Dit heeft Rood Testhouse vanuit de Duitse vestiging in Nordlingen meegedeeld.

De op de parallelmarkt van de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde aandelen Rood Testhouse zijn in mei naar het strafbankje verbannen, toen bekend werd dat RTI een verlies van 11 miljoen gulden had geleden en het eigen vermogen op 2,3 miljoen gulden negatief stond.