Onderscheiding voor Iraanse auteur Khaksar

AMSTERDAM, 27 JULI. De in Nederland wonende Iraanse schrijver Nasim Khaksar (1944) heeft een onderscheiding gekregen van het Amerikaanse Fund for Free Expression. De onderscheiding, bekostigd uit de legaten van Lillian Hellman en Dashiel Hammett, bedraagt 10.000 dollar en zal beschikbaar worden gesteld aan een instelling voor Iraanse cultuur in Nederland.

Nasim Khaksar is zowel onder regime van de sjah als onder het huidige islamitische bewind wegens zijn literaire activiteiten vervolgd. Onder het regime van de sjah bracht hij zes jaar in de gevangenis door, later werd hij hij ter dood veroordeeld. Nadat zijn straf in 1984 was opgeschort, vluchtte hij naar Nederland, waar hij zijn ervaringen in de Iraanse gevangenissen in zijn in het Nederlands vertaalde verhalenbundel De kruidenier van Kharzavil verwerkte.