Obligatiehouders eisen geld Fokker

AMSTERDAM, 27 JULI. Obligatiehouders van Fokker blijven bij hun eis dat de vliegtuigfabrikant een converteerbare achtergestelde obligatielening van 4,75 procent vervroegd moet aflossen.

De obligatiehouders hebben de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) opgedragen bij de trustee, de vertegenwoordiger van de obligatiehouders, de lening op te eisen. Mocht de trustee niet binnen 14 dagen ingaan op het verzoek van de VEB, dan zal de vereniging een procedure aanhangig maken. Een vertegenwoordiger van Fokker liet weten de rechtsgeldigheid van de vergadering te betwisten zodat niet tot een opeising kan worden overgegaan. Tijdens twee eerdere vergaderingen was echter al gebleken dat een aantal obligatiehouders van mening is dat de lening wel vervroegd kan worden opgevraagd nu Fokker door Dasa is overgenomen. De obligatiehouders hebben de rol van het trustkantoor tot nu toe fel bekritiseerd omdat het een dochteronderneming van ABN Amro is, de huisbankier van Fokker. Gezien de precaire financiële situatie bij Fokker zou de bank niet gebaat zijn bij vervroegde opneming van de lening.