Na conflict stelt Mortier Elektra uit tot 1996

AMSTERDAM, 27 JULI. Gerard Mortier, de directeur van de Salzburger Festspiele, is teruggekomen van zijn voornemen in de zomer van 1995 een nieuwe voorstelling van Strauss' opera Elektra te programmeren. Hij was daardoor in conflict gekomen met dirigent Claudio Abbado, de artistiek leider van het Salzburgse Paasfestival, die al in het voorjaar van 1995 een nieuwe Elektra wil brengen, die dan zoals gebruikelijk ook 's zomers in de Festspiele van Mortier zou worden uitgevoerd. Dat is volgend jaar ook het geval met de door Abbado gedirigeerde voorstelling van Moessorgski's Boris Godoenov.

Mortier kondigde gisteren aan zijn Elektra pas in 1996 te zullen uitbrengen. In 1995 brengt hij een nieuwe produktie van Strauss' Der Rosenkavalier en in 1996 een nieuwe produktie van Beethovens Fidelio onder leiding van Sir Georg Solti, Abbado's voorganger bij het Paasfestival. De ruzie tussen de twee festivals was vorige week zo hoog opgelopen dat Mortier Abbado "terrorisme' verweet en dreigde op te stappen als hij voor zijn plannen en zijn onafhankelijke opstelling niet meer steun van de politici in Salzburg en Wenen zou krijgen.