KINDERBOEK-MUSEUM

De gemeenteraad van Amsterdam heeft, naar men heeft kunnen lezen, zich akkoord verklaard met het voorstel van B en W om De Waag aan de Nieuwmarkt, die zes jaar leeg heeft gestaan, tot Kinderboekenmuseum te bestemmen. Door een aantal financiële garanties is de begroting nu sluitend gemaakt.

Het verbaast mij echter dat de leden van de gemeenteraad, die uiteraard allen inwoners zijn van Amsterdam, behalve voor de financiële niet tevens oog hebben gehad voor andere problemen. De Waag op de Nieuwmarkt kan immers alleen bereikt worden door straten en stegen, en door het metrostation Nieuwmarkt, die nu niet bepaald het meest geschikt voor kinderen zijn, zeker niet voor kinderen die anders nooit in deze buurt komen.

Natuurlijk zijn kinderen tegenwoordig aan meer gewend dan één of twee generaties geleden. Maar waarom ze onnodig blootstellen aan allerlei ongewenste verschijnselen zoals drugs, prostitutie en criminaliteit?