Iepen meer dan vorige jaren door ziekte aangetast

AMSTERDAM, 27 JULI. Meer dan in andere jaren worden iepen aangetast door een zeer besmettelijke schimmelziekte. Sinds begin dit jaar zijn al net zoveel iepen gerooid als in het hele vorige jaar.

Volgens de Bomenstichting in Utrecht zijn tot nu toe zeker 60.000 iepen gerooid. Gevreesd wordt dat het cijfer in de loop 1993 zal stijgen tot 100- à 200.000. Naar ruwe schatting telt Nederland zo'n twee miljoen iepen in steden en dorpen. Iepen die deel uitmaken van bossen, zijn niet in dat cijfer begrepen.

Verzoeken van gemeenten aan het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij om subsidie bij het bestrijden van de ziekte zijn tot nu toe ongehonoreerd gebleven. Nog onlangs antwoordde staatssecretaris Gabor op vragen van enkele Kamerleden dat er geen rijksgeld beschikbaar komt. Hij verwees daarbij naar de Plantenziektenkundige Dienst voor het inwinnen van technische adviezen bij de bestrijding.

Vroeger was er er wel een subsidieregeling, maar die werd op 1 januari 1991 ingetrokken, omdat het probleem toen als “beheersbaar” gold. De getroffen gemeenten, die met de Bomenstichting samenwerken in het zogenoemde Iepeziekteberaad, waren het daar volstrekt mee oneens. “Het zag er toen al naar uit dat de ziekte opnieuw zou oplaaien”, zegt woordvoerder E. Koot, “en dat is helaas ook gebeurd, op grote schaal. De zaak moet landelijk worden aangepakt, met subsidie, omdat veel gemeenten het geld en de mankracht missen om snel te rooien.”

De ziekte wordt veroorzaakt door de iepespintkever, die zich razendsnel voortplant. Het beestje brengt een schimmel over op de boom, die daarop reageert met het afgrendelen van zijn sapstromen, wat onherroepelijk zijn dood betekent.

Vooral de Zeeuwse gemeente Westerschouwen is actief in het mobiliseren van publieke opinie en politiek bij het bestrijden van de ziekte. Ze voert sinds vorig jaar campagne met vuurrode, vlamvormige stickers die aan stervende bomen worden geniet. Volgens een woordvoerder van Westerschouwen krijgt deze actie binnenkort een landelijk karakter.

Tot de iepenrijke gemeenten behoort ook Amsterdam met 50.000 van deze bomen, die onder andere langs de grachten staan. E. Ros van de dienst beplantingen verwacht dat er deze zomer zo'n 400 moeten worden gekapt. De kosten, die voor rekening van de gemeente komen, variëren van een paar duizen gulden voor een kleine en circa 10.000 voor een grote iep. In Amsterdam worden de bomen direct opgeruimd en verbrand om de iepespintkever uit te roeien.