Directeur Van Os optimistisch; Fondsenwerving verbouwing Rijks loopt moeizaam

AMSTERDAM, 27 JULI. De acties van het Rijksmuseum om fondsen te werven voor de verbouwing van de Zuidvleugel en de aankoop van het portret van Johannes Uyttenbogaert geschilderd door Rembrandt verlopen moeizaam.

Voor de verbouwing van de Zuidvleugel is nu ongeveer zeshonderdduizend gulden binnen gehaald. Het Rijksmuseum hoopt de ontbrekende vier miljoen op de verbouwingsbegroting van twintig miljoen gulden te verkrijgen door middel van de verkoop van een boek over negentiende-eeuwse schilderkunst, de bestemming van één gulden per entreebewijs voor dit doel, en door een loterij. Wie een lot koopt van minimaal vijftien gulden maakt bij de trekking in december kans op een van drie door Nederlandse kunsthandelaren ter beschikking gestelde kunstwerken. De loterij, die tot eind november loopt, heeft tot nog toe 180.000 gulden opgebracht. Van de 40.000 boeken is ongeveer de helft verkocht, hetgeen het museum 100.000 gulden oplevert. De rest van de zes ton die al binnen is, is afkomstig uit de entreegelden.

Ook de ontbrekende twee miljoen gulden voor het in december 1992 aangekochte en inmiddels gerestaureerde portret van dominee Johannes Uyttenbogaert geschilderd door Rembrandt zijn nog niet bij elkaar. Van de zeventien miljoen gulden waarvoor het schilderij werd gekocht, is vijftien miljoen gefinancierd uit bijdragen van diverse institutionele fondsen zoals de Vereniging Rembrandt, de Rijksmuseumstichting en het Prins Bernhardfonds. WVC staat garant voor het ontbrekende bedrag. In januari schreef directeur Henk van Os van het Rijksmuseum in deze krant dat de resterende twee miljoen gulden naar verwachting in maart wel bij elkaar zouden zijn. Er zijn echter nauwelijks nieuwe giften verworven.

Van Os verklaart desgevraagd niet bezorgd te zijn over de financiële tegenslagen. “Het probleem met de Uyttenbogaert is dat fondsen het vaak moeilijk vinden om bijdragen te leveren wanneer een kunstwerk al is aangekocht. Maar het geld komt er wel, en zo niet, dan betekent dat alleen dat het Rijksmuseum voor een iets langere periode niets nieuws kan aankopen.” Over de publieke respons voor de Zuidvleugel zegt hij juist zeer tevreden te zijn. “Er hebben zich maar liefst achtduizend mensen aangemeld voor de loterij en het boek staat op de bestsellerslijst. Wij zijn blij met die commitment van het publiek. Bovendien komen de gelden er ook via de toegangskaartjes. Die ene gulden kunnen we altijd wat langer voor de verbouwing blijven reserveren.”