Delegatie van moslims alsnog naar Genève

GENÈVE, 27 JULI. Ondanks het dreigement weg te blijven is gisteren ook de vrijwel voltallige Bosnische leiding in Genève aangekomen, waar vandaag het overleg over een vredesregeling is begonnen. De delegatie gaf de verzekering dat ze bereid is te blijven praten totdat er overeenstemming is.

De Bosnische president, Alija Izetbegovic, vloog gisteren met drie leden van het staatspresidium waarvan hij zelf voorzitter is, naar Zagreb, waar hij vijf andere leden van het presidium ontmoette. Vervolgens vloog het hele gezelschap door naar Genève. Het enige lid van het staatspresidium dat in Genève ontbreekt is vice-president Ejup Ganic, die in Sarajevo is achtergebleven.

Het Geneefse overleg is twee keer uitgesteld als gevolg van Izetbegovic' weigering naar Genève te gaan zolang er in Bosnië-Herzegovina wordt gevochten en de water-, gas- en stroomtoevoer naar Sarajevo niet is hersteld. Ganic maakte gisteren in Sarajevo duidelijk dat de Bosnische staatsleiding het mes op de keel is gezet. Ganic zei dat aan de voorwaarden van Izetbegovic niet is voldaan maar dat “Europa de Bosnische delegatie heeft gedwongen”.

Het Geneefse overleg begon vandaag met gesprekken van de bemiddelaars Owen en Stoltenberg met de afzonderlijke delegaties. De Bosnische delegatie wil in Genève een federale oplossing van de oorlog presenteren, bedoeld als tegenvoorstel voor het plan van de Serviërs en de Kroaten om Bosnië in drie republieken op etnische basis op te delen. Ganic bestempelde dit Servisch-Kroatische plan als “een fascistische oplossing, voorgesteld door (de Servische president) Milosevic en ondersteund door (diens Kroatische collega) Tudjman”.

De premier van Bosnië, Mile Akmadzic, een Kroaat die lid is van het Bosnische staatspresidium, zei dat de Bosnische delegatie van plan is in Genève door te praten tot er een regeling is. “Ik ben altijd optimistisch, maar nu ben ik nog optimistischer, omdat ik weet dat wij allemaal hebben besloten in Genève te blijven tot er een oplossing is.” Minder optimistisch uitte zich gisteren president Izetbegovic zelf. Voor zijn vertrek naar Genève zei hij in een verklaring: “We vertrekken in hoop en vrees. Maar we zijn vast van plan een uitweg uit deze cirkel van dood en lijden te vinden. Ik heb twee doelen voor ogen: de staat en het volk. Dat is wat ik ga proberen te verdedigen.” In de verklaring prees hij de moslim-troepen die aan diverse fronten tegen de Bosnische Serviërs en Kroaten strijden. Hij riep hen echter tevens op zo veel mogelijk het zondag ingegane bestand te respecteren.

Gisteren is het, ondanks het bestand, opnieuw tot gevechten gekomen, ditmaal vooral bij Brcko, waar de Serviërs trachtten hun corridor van Servië naar hun gebieden rond Banja Luka te verbreden. Zeker dertig Servische en moslim-soldaten sneuvelden gisteren. Voor de tweede keer in deze oorlog dreigde de commandant van het door de moslims gecontroleerde Tuzla bij Brcko giftig chloorgas tegen de Serviërs in te zetten als die geen eind maken aan hun aanvallen. (Reuter, AP, AFP)