De Vries wil af van bijdrage WW-fonds aan havenpools

DEN HAAG, 27 JULI. Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) wil af van de bijdragen die via het werkloosheidsfonds aan havenpools worden betaald. Zijn ambtenaren overleggen hierover dezer dagen met de havenwerkgevers en de vervoersbonden.

In havenpools zitten werknemers op wie de aangesloten bedrijven een beroep doen in tijden van drukte. Is er geen werk, dan krijgt het personeel toch 100 procent van het salaris doorbetaald. Grosso modo nemen de deelnemende werkgevers 50 procent voor hun rekening en het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF), dat wordt gevuld via de WW-premies die werknemers en werkgevers betalen, de andere helft. Naarmate de werkloosheid onder het havenpoolpersoneel groter is, stijgt echter de procentuele bijdrage van het AWF.

Een woordvoerder van Sociale Zaken wijst erop dat deze wettelijke regeling uit begin deze eeuw stamt toen de havens een bijzondere positie innamen. “Het kabinet vindt dat je deze uitzonderingspositie niet meer kunt handhaven. Ook andere bedrijfstakken kennen pieken en dalen.” De regeling geldt voor pools of individuele bedrijven in de havens van Rotterdam, Amsterdam, Delfzijl, Terneuzen, Vlissingen en Zaanstad. Vorig jaar ging er 12,17 miljoen gulden aan werkloosheidsuitkeringen naar de havenpools, de raming voor dit jaar bedraagt 15 miljoen.

Bestuurder J. Verroen van de Vervoersbond FNV toonde zich vanochtend gerriteerd over het voornemen van De Vries, omdat de vakbonden nog niet wareningelicht. “Ik vind dat onzorgvuldig.” De grootste havenpool wordt gevormd door de Samenwerkende Havenbedrijven (SHB) in Rotterdam, een stichting die op het ogenblik 1415 werknemers in dienst heeft. Volgens directeur J. Schermer is de "leegloop' in de pool de laatste tijd groot: gemiddeld heeft 20 procent geen werk. Het bestuur van de stichting, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de 30 aangesloten bedrijven, beraadt zich volgende week over het plan van de minister.