DAF NV dekte jaren de tekorten van Finance

EINDHOVEN, 27 JULI. DAF Finance, de financieringsmaatschapij van DAF NV die door grote verliezen de vrachtwagenfabrikant uiteindelijk de das omdeed, heeft ondanks getoonde winstcijfers in 1990 en 1991 die jaren toch met verlies gedraaid. De winsten van 18 miljoen gulden over 1990 en van zes miljoen gulden over 1991 ontstonden doordat DAF NV zich vanaf 1989 garant heeft gesteld voor de verliezen die voortvloeiden uit de financieringsactiviteiten op de Spaanse markt. Doordat DAF NV zich garant stelde hoefde DAF Finance geen voorzieningen te treffen.

Dat blijkt uit het tweede verslag van de curatoren van DAF, mr. A.A.M. Deterink en mr. F. Meeter. In Spanje werd volgens het verslag tot 1990 een beleid gevoerd dat was gericht op het vergroten van het marktaandeel terwijl de financiële gevolgen daarvan blijkbaar van minder belang werden geacht. In 1990 werden de acceptatienormen van financieringsovereenkomsten aangescherpt.

DAF NV heeft zich voor in totaal 140 miljoen gulden voor de Spaanse financieringsactiviteiten garant gsteld. Voor eenzelfde bedrag stelde DAF NV zich garant voor de activiteiten van DAF Finance op de Duitse, Franse, Oosteuropese en Engelse markt.

Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van DAF NV door de twee curatoren is nog niet afgerond. De hoogste prioriteit heeft tot nu toe gelegen bij het afwikkelen van de uitgevoerde reddingsoperatie en de verkoop van DAF Spanje. Daarnaast moest binnen de financieringsmaatschappij een gecontroleerde afbouw plaatsvinden van de activiteiten die een waarde vertegenwoordigen van ongeveer 1,8 miljard gulden. Daartoe is overleg nodig met ongeveer 50 banken in Europa.

De curatoren hebben de Amsterdamse effectenbeurs verzocht de notering van de aandelen DAF NV en van de converteerbare cumulatief preferente aandelen DAF te schrappen. De 6,75 procents obligaties DAF blijven voorlopig in de notering. Een aantal obligatiehouders is het niet eens met het verstrekken van zekerheden aan de banken. De rechtbank in Amsterdam hoort binnenkort getuigen in deze zaak.