Bundesbank houdt valutamarkt onzeker

AMSTERDAM, 27 JULI. Op de Europese valutamarkt heerste vanochtend een gespannen rust. Handelaren wachten op de beslissing van de Bundesbank op donderdag over de Duitse rentetarieven. Een discontoverlaging wordt geacht de spanningen in het Europese Monetaire Stelsel (EMS) weg te nemen.

Zowel de Franse franc als de escudo en peseta schommelden vanmorgen rond de zwakke slotwaarden van gisteren, die alledrie de munten dicht bij de bodemkoersen in het EMS houden. De Belgische frank, die vrijdag en gisteren ondanks diverse renteverhogingen onder vuur bleef, moest vanmorgen opnieuw terrein prijsgeven op 5,425 gulden per honderd.

Het Bundesbank-watching nam vanmorgen een hoge vlucht. Dat de Duitse centrale bank een of meerdere tarieven zal verlagen stond voor de meeste Britse handelaren buiten kijf. Het pond verliest langzamerhand zijn aantrekkingskracht als vluchthaven buiten het EMS. Een analist van Barclays de Zoete Wedd ging vanmorgen desgevraagd uit van een daling van het Duitse disconto met een half procentpunt. “Mocht de Bundesbank de rente niet verlagen dan is het zeker dat het EMS is zijn huidige vorm niet verder kan”. Ook een analist van het Amsterdamse Kempen & Co verwachtte vanmorgen een discontodaling. “Het is de laatste vergadering voor het zomerreces. De Bundesbank kan de markt moeilijk een maand lang in het ongewisse laten en de spanning laten voortduren.” Duitse handelaren verwachtten vanmorgen echter dat de officiële tarieven donderdag onveranderd blijven.

Temidden van alle speculaties over de stap die de Duitse centrale bank donderdag neemt, werd de valutamarkt vanmorgen een belangrijke indicator, de belenings- (of repo-) rente, onthouden. Dit tarief geldt als de bodem voor de geldmarktrente en wordt gezien als een voorbode voor de officiële tarieven. De Bundesbank had de wekelijkse belening, waarmee de commerciële banken hun liquiditeitspositie aanvullen, vanmorgen in de vorm van een mengentender kunnen laten plaatsvinden, waarbij zij zelf vooraf de rente vaststelt en meteen bekend maakt. “Als signaal voor de markt was dat laatste beter geweest”, zei een analist vanmorgen.

De Bundesbank deed de wekelijkse belening echter in de vorm van een zogenoemde zinstender. Dat betekent dat de commerciële banken inschrijven op een variabele rente. Tegen welk tarief welke inschrijving wordt beloond wordt pas morgen bekend gemaakt. Daarmee liet de Duitse centrale bank het repo-tarief over aan de markt. Analisten verwachtten vanmorgen overigens dat de repo niet sterk zal dalen.