BRANDSTAPEL

Walter Goddijn pleegt zeer lezenswaardige stukken in deze krant te schrijven, maar in zijn bijdrage over kerkelijk nieuws (NRC Handelsblad, 19 juli) maakt hij toch een verkeerde gedachtensprong.

Hij citeert bisschop Bär, die heeft laten weten de voorkeur te geven aan zwijgen, omdat er bij "actie' of "rehabilitatie' “nog meer mensen op de brandstapel worden gezet”. Goddijn gaat verder met te zeggen, dat sommige begrafenisrituelen bestaan uit brandstapels, “maar dan hebben we het over niet-christelijke godsdiensten.”

Bisschop Bär had het in zijn opmerking evenwel niet over begrafenisrituelen, maar over de brandstapel als strafmiddel. In dat opzicht behoort de brandstapel wel degelijk thuis in het arsenaal van maatregelen van de christelijke godsdienst, zoals de joodse gemeenschap uit eigen historie kan getuigen.

    • Mr. R.A. Levisson