Afname van orders industrie gestopt

DEN HAAG, 27 JULI. De orderpositie van de industrie is in juni niet verder gedaald. Dit blijkt uit de meest recente peilingen die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend maakte.

Tussen december en mei daalde de orderpositie telkens. In juni kregen de ondernemers meer orders, terwijl ze de bedrijvigheid op het niveau van mei handhaafden. Ondernemers werden er, zo blijkt het uit onderzoek van het CBS, nauwelijks minder pessimistisch van. De in april afgenomen bedrijvigheid heeft tot een bezettingsgraad van 80,8 procent geleid, het laagste niveau sinds september 1983. De ondernemers verwachten dat de personeelssterkte in de totale industrie in de tweede helft van dit jaar met ongeveer 1,9 procent zal dalen.

De bedrijven verwachten dat de buitenlandse afzet de komende drie maanden zal dalen bij een vrijwel gelijkblijvend produktieniveau. Acht procent van de ondernemers voorziet in deze periode lagere verkoopprijzen.

In de intermediaire goederenindustrie (halffabrikaten) bleef de bedrijvigheid in mei en juni op het gedaalde niveau van april staan: 79,8 procent. De orderontvangst vertoonde in juni een voor deze maand gebruikelijke lichte stijging. Ondernemers in deze sector verwachten het komend half jaar dat de personeelssterkte met 1,8 procent zal afnemen.

In de investeringsgoederenindustrie bleef de bedrijvigheid in juni gelijk aan mei en nam de orderontvangst toe. Ondanks deze lichte verbeteringen bleven de ondernemers ontevreden over de huidige gang van zaken. De bezettingsgraad bleef in juni ongeveer op het niveau van maart: 79,6 procent. De bedrijven verwachten een daling van het personeelsbestand met 2,8 procent.

In de consumptiegoederenindustrie nam de bedrijvigheid iets toe en steeg ook de orderontvangst. De bezettingsgraad steeg daardoor van 83,2 procent in maart naar 83,6 procent in juni. Maar steeds meer ondernemers achten hun produktiecapaciteit te groot; in maart vond 9 procent dat en in juni 13 procent. In deze sector wordt dit jaar een verdere daling van de personeelssterkte met 1,8 procent voorzien.