Verdrag voor vrede Liberia ondertekend

COTONOU, 26 JULI. De voornaamste partijen bij de bloedige burgeroorlog in Liberia, die aan zeker 150.000 mensen het leven heeft gekost, hebben gisteren in Cotonou de hoofdstad van Benin een vredesverdrag getekend dat de weg vrijmaakt voor meer-partijenverkiezingen volgend jaar.

Aan de ondertekening waren drie dagen van harde onderhandelingen vooraf gegaan, nadat vorig weekeinde al een concept-overeenkomst was bereikt in Genève.

Een woordvoerder van een van de balangrijkste strijdende partijen, het Nationaal Patriottische Front van Charles Taylor, verklaarde gisteren dat zijn groep met onmiddellijke ingang een staakt-het-vuren zou respecteren. Behalve door Taylors groep werd het verdrag ook getekend door de voorlopige president Amos Sawyer en door de verzetsgroep ULIMO van Alhaji Kromah.

Het verdrag voorziet eigenlijk pas in een bestand vanaf volgende week. Daarna moeten de facties worden ontwapend door de Westafrikaanse interventiemacht ECOMOG onder toezicht van de Verenigde Naties. Tot de verkiezingen, die over zeven maanden moeten worden gehouden, zal een raad van vijf representatieve personen het door oorlog goeddeels verwoeste land besturen.

Het Internationale Rode Kruis probeert intussen met spoed de hulp op gang te brengen voor een groep van zo'n 110.000 mensen bij de plaatsen Kakata en Totota, die van honger om het leven dreigen te komen. Het gaat hierbij zowel om inheemse mensen als om vluchtelingen uit andere delen van Liberia. (Reuter)