Staking vrachtrijders Italië

ROME, 26 JULI. Door een staking van vrachtwagenchauffeurs die gisteren is ingegaan en voor vijftien dagen is gepland, dreigt Italië zonder benzine en levensmiddelen te komen zitten.

Afgelopen weekeinde stonden er rijen van vaak een paar honderd meter bij de benzinepompen. Automobilisten lieten hun tank volgooien uit angst dat de pompen zonder benzine komen te zitten. Hierdoor zijn inderdaad de voorraden van veel pompen al op. Ook in supermarkten is op grote schaal gehamsterd.

Aan het eind van de dag zou spoedoverleg worden gehouden tussen minister Raffaele Costa (transport) en de grootste bond van vrachtwagenchauffeurs, de Unatras. Een compromis was vanmorgen niet in zicht. De bond wil een belastingvoordeel van ongeveer 310 miljoen gulden. Bovendien wil zij goedkeuring om de door de staat gecontroleerde tarieven met twintig procent te verhogen. Naar schatting drie kwart van de chauffeurs heeft gezegd mee te zullen doen aan de actie van de Unatras, die meer dan honderdduizend kleine en middelgrote vervoersbedrijven vertegenwoordigt.

Het kabinet zegt dat hiermee een gevaarlijk precedent zou worden geschapen dat de recente akkoorden over loonmatiging en anti-inflationaire maatregelen ondergraaft. Het kabinet overweegt noodmaatregelen door te voeren. Gedacht wordt aan het inzetten van militairen voor transport van benzine en eerste levensbehoeften zoals melk en brood.