Premier Major noemt ministers in onbewaakt ogenblik "schoften'

Politici moeten oppassen met microfoons. Beroemd is de mededeling van president Ronald Reagan uit 1984, voorafgaand aan zijn wekelijkse radiopraatje, dat “de Sovjet-Unie zojuist buiten de wet” was gesteld en dat “we binnen vijf minuten zullen beginnen met bombarderen”. Om de microfoon te testen had Reagan een grapje gemaakt, dat door een “fout in een kabelverbinding” toch de buitenwereld bereikte, zo luidde de officiële verklaring.

Hoe explosief mededelingen off the record kunnen zijn ondervond ook de Britse premier John Major gisteren, toen de zondagskrant The Observer schreef dat Major drie leden uit zijn kabinet bastards (schoften) had genoemd, maar ze niet kon ontslaan uit vrees voor de politieke storm die zou opsteken wanneer de drie hun “giftige” stem zouden voegen bij die van andere oud-ministers. Volgens The Observer doelde Major “vrijwel zeker” op minister van binnenlandse zaken Michael Howard, minister van sociale zaken Peter Lilley en staatssecretaris van financiën Michael Portillo. De drie dreigden met aftreden als Major zou instemmen met de eis van een sociale paragraaf bij het akkoord van Maastricht. Nu moest Major dreigen met het ultieme wapen van nieuwe verkiezingen om zijn partij in het gareel te houden.

Een getergde Major deed zijn uitlatingen off the record tegenover een journalist van het Britse televisiestation ITN, nadat het officiële vraaggesprek achter de rug was en het licht gedoofd. Op dat ogenblik had de BBC, die hem daarna zou interviewen, reeds een camera lopen en - zo blijkt - tevens de microfoon open staan. Volgens The Observer, die de band in handen heeft weten te krijgen, vormen de opnames niet alleen reden voor een nieuwe controverse tussen Major en de media, maar strooien zij ook zout in de verse wonden die het "Maastricht'-debat in de Britse Conservatieve partij heeft veroorzaakt. Hoe groot de schade is kan onder meer blijken bij de aanstaande plaatselijke verkiezingen in Christchurch aan de Engelse zuidkust om de zetel van een overleden Tory-parlementariër. Alle opiniepeilingen duiden inmiddels op verlies voor de Conservatieven.