"Ook dit jaar asieltoerisme in Nederland'

AMSTERDAM, 26 JULI. Vluchtelingenwerk Nederland verwacht ook deze zomer weer een aantal zogeheten "asieltoeristen'. Hierbij gaat het om jonge Oosteuropeanen die na het indienen van een asielverzoek enkele weken goedkoop vakantie vieren in een opvangcentrum.

In de zomermaanden juni, juli en augustus van het vorig jaar verbleven volgens Vluchtelingenwerk ongeveer 100 asieltoeristen in Nederlandse opvangcentra. Om hoeveel het dit jaar zal gaan is onduidelijk. In juni werden enkele tientallen asielverzoeken uit Oost-Europa geregistreerd. Of dit allemaal asieltoeristen zijn is nog niet uitgezocht.

Vluchtelingenwerk noemt het aantal mogelijke asieltoeristen op een totale instroom van 700 asielzoekers per week “geen massaal fenomeen”. Volgens het ministerie van justitie worden de Oosteureopeanen bovendien snel uit de procedure gelicht. Ook Justitie ziet in de instroom van asieltoeristen geen verklaring voor het groeiende aantal asielzoekers. De Directie Vreemdelingenzaken van dat ministerie noemt het aantal asieltoeristen “klein”.

Voor dit jaar worden zo'n 30.000 asielzoekers verwacht, 10.000 meer dan vorig jaar.